Rozumíme svému řemeslu

30. 5. 2022 by Žádné komentáře

Jakákoliv stavba z hlediska stavebních prací, pomineme li přípravné práce při zřízení staveniště, začíná zemními pracemi. Ať již při stavbě lineárních inženýrských sítí, či staveb samotných, je nutno provádět zemní práce. U lineárních staveb, jsou to výkopy, pokládka, uložení, obsyp, zásyp, hutnění a finální terénní úpravy. U pevných staveb je to příprava staveniště ve smyslu, zaměření, srovnání nivelety, samotný výkop sklepa, podzemní garáže, či samotné základové desky a základů samotných, následují betonářské, popřípadě práce ze ztraceného bednění, izolace, obsypy, zásypy provizorní terénní úpravy a finální terénní úpravy.

zemní práce

Vidíte, že toho není málo a doba, kdy si lidé prováděli zemní práce svépomocí, protože čekat na služby státem řízených stavebních společností za socialismu, bylo frustrující a byla to jedna z možností, jak svou stavbu popohnat kupředu. Naštěstí se změnou politických poměrů v roce 1989, se uvolnil trh i ve stavebnictví a začala vznikat spousta firem, které vrženy do tržního hospodářství, prodělávaly dětské nemoci, ale trh sám oddělil zrno od plev a na trhu zůstaly a udržely se jen firmy, které mají co nabídnout a zakládají si na své solidnosti a nejlepší reklamou, jsou pozitivní ohlasy zákazníků, kterým byly realizovány zakázky.

stavba

Hrdě se hlásíme ke společnosti těchto firem a dovolujeme si v rámci našich služeb nabídnout své služby. Zemní práce Praha realizují zemní práce, nejen v Praze a okolí, ale mají působnost v celé České republice. Na našich stránkách najdete základní prvky našeho ceníku, pro hrubou představu, ale vždy doporučujeme nás zkontaktovat a uskutečnit obhlídku staveniště a provést přesné zaměření a kalkulaci. Pokud je cena odsouhlasena oběma stranami, nezbývá, než si oficiálně předat staveniště a samotné práce mohou být zahájeny. Provádíme veškeré zemní práce, zřizujeme základové desky, provádíme výkopy pro výstavbu bazénů, terénní úpravy apod. Záběr našich realizací je velmi široký a některé z nich naleznete v naší galerii. Těšíme se na společné realizace a zaručujeme profesionalitu a solidnost. Samozřejmostí je individuální přístup k zákazníkovi v duchu firemní filozofie, že zákazník si přeje a my vyhovíme.