Proč zvolit betonový plot

19. 10. 2020 by Žádné komentáře

Beton si mnozí z vás budou spojovat s termínem „betonová džungle“ městské aglomerace. V zásadě máte pravdu, jestliže se tento materiál koncipuje v převaze vůči okolní zástavbě a městské zeleni, pak jde skutečně o živoření uprostřed neživé hmoty.

Beton je ovšem pouze stavební materiál, směs pojiva (cementu, písku, oblázků, aditiv proti působení mrazu atp.) s vodou, a je to s ním podobné, jako s malířskou paletou barev, kterou má umělec před sebou, aby z ní vytvořil požadovaný výtvor. Záleží tedy hlavně na způsobu zpracování a využití betonu.

betonový plot

Estetický prvek – betonový plot sestává ze svislých sloupků a velmi tenkých svislých desek. Výroba spočívá v odlévání do tvarových forem, jednotlivé desky mohou mít různé typy povrchů, které napodobují dřevo, geometrické ornamenty, kamenné bloky, lámaný kámen atd. Betonová směs je také různě barevná, a tak máte více možností, jak výrobek napasovat právě k tomu vašemu pozemku.

Kombinace s jinými materiály – obecnou výhodou betonu je možnost kombinace se dřevem, s kovem, s živými ploty, pnoucími rostlinami, okrasnými zahradními trvalkami atd. Dobře se hodí k pergolám a zahradním altánům, k přístřeškům, garážovým stáním, kde oddělují pozemek od nevzhledných objektů, kam není žádoucí výhled, např. máte-li část zahrady s výhledem na tovární komplex, obchodní centrum, parkoviště, dálnici a podobné průmyslové objekty.

břečťan na zdi

Rychlost výstavby a investice – budete-li porovnávat oplocení z betonových desek, které jsou velmi tenké, a přece plní bezezbytku svou funkci, s klasickými komponenty zdiva, jako jsou tvarovky, tvárnice, nepálené či pálené cihly, bude beton cenově v mnoha případech výhodnější. Výhodná je i rychlost a způsob výstavby: Do země se hloubí pouze kruhové otvory pro usazení sloupků, které se betonují či obsypávají štěrkem, ovšem desky se usazovat do země nemusí, ani není nutné pro ně hloubit základy tak, jak se to provádí u vyzdívky z cihel. Betonový plot lze samozřejmě nechat postavit na klíč, anebo si jej můžete postavit v rámci svépomocné akce.