Slasti a strasti podnikání

27. 4. 2023 by Žádné komentáře


Podnikání představuje svobodu, volnost a nezávislost. Prakticky „postačí“ si vyřídit příslušné živnostenské oprávnění a poté nic už nebrání v zahájení podnikatelské činnosti. Podnikání zajisté může mít podstatný vliv na zlepšení Vaší situace. Avšak! I když zajisté pozitiva v rámci podnikání jsou poutavá, je třeba zvážit důležitá fakta před samotným rozhodným krokem. V opačném případě se lze snadno dostat do nepříjemné a svízelné situace.
 mapa na tabletu
Prvním počinem je volba oboru, ve kterém budete podnikat. Záhodno je zmapovat situaci na trhu, zda se nejedná o obor, který je značně rozšířen a zda již trh není přesycen. Samozřejmě, s konkurencí se budete potýkat neustále. Proto je vhodné vyvinout strategii, jak upoutat pozornost, zaujmout, nabídnout či poskytnout něco inovativního, přínosného. Zkrátka přesvědčit! Záhodno je též mít na paměti, zda bude třeba počáteční investice kapitálu v případě zahájení podnikání. Zde zejména platí – nejednat unáhleně!
 
Výhody podnikání
 
Dvě podstatná pozitiva aneb proč lidé převážně preferují volbu podnikání – být pánem svého času a sám sobě šéfem. Někdy bývají tyto dva faktory hlavním důvodem k rozhodnutí podnikat. Podnikání však přináší mnohem více kladů, než jen významnou svobodu a nezávislost. Příznivá situace je ohledně financí. Nejste limitováni horní hranicí platu, je tedy reálné dosahovat zisku a tedy finanční odměny mnohem vyšší, než v případě mzdy u zaměstnavatele. Mezi další přednosti patří neustálá seberealizace, vzdělávání, růst. Uskutečňování nejen myšlenek a plánů. Uplatnění vlastní kreativity. A to nejdůležitější! Děláte, co Vás baví, co Vás naplňuje, co jste si sami zvolili. Odvádíte práci, která z Vašeho pohledu má náležitý smysl, která Vás naplňuje.
lev na mincích
 
Pár slov – doporučení
 
Důležitá je rozhodnost, pevná vůle a nevzdávat to!Nenechat se odradit hned při prvním nezdaru či v případě zdolávání překážek. Každý začátek je těžký. V podnikání to mnohdy platí dvojnásob. Počáteční vynaložené úsilí,  investice v případě mnoha hodin při rozjezdu apod. Úspěch v podnikání, který se posléze dostaví, rozhodně za to stojí!